Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı-ISC Türkiye 2023, “Kuantum ve Yapay Zeka” ana temasıyla, 18-19 Ekim 2023 tarihlerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir.
22 Ekim 2023
BİLGi GÜVENLİĞİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
15 Nisan 2024

TÜRKİYE 3. BİLİŞİM ŞURASI DİJİTAL EGEMENLİK VE DAYANIKLILIK ÇALIŞMA GRUBU “İLK ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

Dijitalin Yüzyılında Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonuyla, 2030 ve sonrası için makro seviyede hedefler ve politika önerilerinin ortaya konulacağı Türkiye 3. Bilişim Şûrası kapsamında, Bilgi Güvenliği Derneği’miz görevlendirmesinde olan, “Çalışma Grubu 4: Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık” çalışma grubu ilk çalıştayı, 27 Şubat Salı günü tarihinde,    kamu, özel sektör, ilgili STK’ların üst düzey yöneticileri ve konuyla ilgili  uzmanlardan oluşan yaklaşık 100 katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

 “Çalışma Grubu 4: Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık çalışma grubu”nun bu çalıştayı Türkiye 3. Bilişim Şûrası kapsamında her çalışma grubu için gerçekleştirilecek olan iki aşamalı çalıştaylardan ilki olma özelliği taşımaktadır.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren, Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha YÜCEL , dernek olarak yaptıkları faaliyetlere değinerek gerçekleştirmekte oldukları Şura’nın önemine değinmiştir.

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından sırasıyla Türkiye 3. Bilişim Şurası İçerik Komitesi Başkanı Dr. Aydın KOLAT “Dijitalin Yüzyılında Teknoloji Üreten Türkiye” başlıklı bir sunum yaparak dijital dönüşümün önemini vurgulamış; TBD İcra Kurulu Başkanı Sayın Tolga T. TUNCER “Teknoloji Hayatları Değiştiriyor” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek teknolojideki değişim hakkında bilgi vermiştir.

Son olarak derneğimiz kurumsal üyesi Labris Networks Temsilcisi ve Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık Ekseni İçerik Komitesi Başkanı Oğuz YILMAZ çalıştayın icrası hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.

– Bilişim konusu Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık ekseninde ele alındı

Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan 2. Çalıştay için ön hazırlık niteliğindeki bu çalıştayda, alanında uzman katılımcıların moderatörler ve raportörler eşliğinde 2030 yılı ve sonrası Türkiye’sinde bilişim konusu Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık ekseninde ele alınarak potansiyel sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

 – BGD Türkiye’nin bilişim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşudur

Bilgi Güvenliği Derneği, 2007 yılında kurulmuş Türkiye’nin konu özelindeki ilk sivil toplum kuruluşu olup, bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tarafsız, güvenilir, etkin ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu vizyonu ile çalışmaktadır.

170’den fazla üyeye sahip Bilgi Güvenliği Derneği, ülkemizde insan  kaynağı ve yeteneklerinin artırılmasını teminen; kurs, seminer, panel gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek, inceleme ve araştırma yapmak, uluslararası faaliyetlerde bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, toplumda farkındalık ve nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla eğitim ve sertifika programları düzenlemek, konferans, panel, çalıştay, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek ve katılmak, Siber Güvenlik Yaz Kampları düzenlemek, rapor ve bildiri yayınlamak gibi faaliyetler yapmaktadır.

 – 3.Bilişim Şurası’nın Kasım ayı içerisinde yapılması planlanıyor

BGD’nin önemli bir kısmında görev aldığı 2024 yılı Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan Şûra’nın hazırlıkları; “Türkiye Bilişim Derneği, TOBB Yazılım Meclisi, Bilişim Sanayicileri Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Yazılım Sanayicileri Derneği, Bilgi Güvenliği Derneği ve YASAD” tarafından 6 başlıkta oluşturulan çalışma gruplarınca yürütülmekte olup kamu idareleri nezdindeki koordinasyon ise “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı”nca sağlanmaktadır. İlki 2002, ikincisi 2004 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Şurası’nda, gelecek 10-15 yıl için bir vizyon belirlenmesi ve bu istikamete yönelik atılması gereken adımların ortaya konulması kapsamında bir çerçeve çizilmiştir.