HAKKIMIZDA

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ

Derneğimiz vizyonu, bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal sivil toplum kuruluşu olmaktır. Derneğimiz, bireysel, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlarda bilgi ve iletişim güvenliği alanında teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, üyelerinin mesleki gelişimini arttırmak ve kamu yararına faaliyet gösteren dernek olmak amacı ile kurulmuştur.

Bu çerçevede;

   Kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliğinin yüksek oranda sağlanmasına katkıda bulunmak

   Bilgi güvenliği konusunda politikalar ve stratejiler üretmek ve ilgili birimlere sunmak

   Kamuoyunun bilgi güvenliği konusunda bilgilendirilmesini sağlamak

   İlgili kurum, kuruluş ve birimlerle işbirliği yaparak yüksek oranda bilgi güvenliğinin sağlanmasında ortak akılın oluşturulmasına katkıda     bulunmak

   İlgili kurumlarla ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak kurum ve kuruluşların yapılandırılmasına katkı sağlamak,

   Konferans, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek

   Bilgi dokümanları hazırlamak

   Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren STK’lar ve ilgili birimler ile işbirliği yapmak

   Bilgi güvenliğine katkı yapacak denetlemeler yapma, eğitim ortamları açma, test ortamları oluşturma, danışmanlık verme gibi faaliyetleri yürütmek

   Bilgi güvenliği konusunda yapılacak araştırmalara destek vermek

   Ulusal ve uluslararası projeler yürütmek

   S-devlet uygulamalarının daha güvenli oluşturulmasına destek vermek

derneğimizin genel amaçlarından bazılarıdır.

Logoları İndirmek İçin Tıklayınız