BİLGi GÜVENLİĞİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
15 Nisan 2024

Bilgi Güvenliği Derneği, Genel Kurulu ile ülkemizin dijital egemenliği için çalışmaya odaklanmış yeni bir yönetim kurulu oluşturdu.

Bilgi Güvenliği Derneği, Genel Kurulu ile ülkemizin dijital egemenliği için çalışmaya odaklanmış yeni bir yönetim kurulu oluşturdu.

2007 yılında kurulmuş, Türkiye’nin konu özelindeki ilk sivil toplum kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Bilgi güvenliği alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tarafsız, güvenilir, etkin ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu vizyonu ile çalışan Bilgi Güvenliği Derneği, ülkemizde insan  kaynağı ve yeteneklerinin artırılmasını teminen; kurs, seminer, panel gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek, inceleme ve araştırma yapmak, uluslararası faaliyetlerde bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, toplumda farkındalık ve nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla eğitim ve sertifika programları düzenlemek, konferans, panel, çalıştay, sempozyum v.b. etkinlikler düzenlemek ve katılmak, Siber Güvenlik Yaz Kampları düzenlemek, rapor ve bildiri yayınlamak gibi faaliyetler yapmaktadır.

Bilgi Güvenliği Derneği, Dijitalin Yüzyılında Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonuyla, 2030 ve sonrası için makro seviyede hedefler ve politika önerilerinin ortaya konulacağı Türkiye 3. Bilişim Şûrası kapsamında da, “Dijital Egemenlik ve Dayanıklılık” çalışma grubuna başkanlık ediyor ve koordinasyonunu sağlıyor.

Dernek yine Türkiye’de ilk, dünyada da öncülerden bir konferans olan “ISC Türkiye” Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nı da düzenliyor. Bu yıl 17. ‘si düzenlenecek konferans ile konu başlıkları altında daveti konuşmacılar, paneller ve onlarca akademik bildirinin sunulacağı bildiri oturumları gerçekleşecek.

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DANIŞMA KURULU