BGD Genç

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD), 22.07.2007 tarihinde, bilgi güvenliği alanında toplumun her kesiminde bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, bu konu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak; bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile kurulmuştur. BGD’nin vizyonu da “bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal sivil toplum kuruluşu olmak” şeklinde belirlenmiştir. BGD’nin hali hazırda 144 adet bireysel üyesi ve 29 adet de kurumsal üyesi bulunmaktadır. BGD’nin üye aidatları ve bağışlar dışında bir geliri bulunmamakla birlikte gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin katılımını ücretsiz ve herkese açık olarak yapmaktadır.

BGD, amacı doğrultusunda; tüm paydaşlarla işbirliği yaparak mevzuatın oluşturulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol almakta, gerçekleştirdiği konferans, sempozyum, çalıştay ve eğitimler ile, yayımladığı rapor ve yazılar ile farkındalığın oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Bu çerçeve, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi” hazırlanması görevini üstlenmiş ve hazırladığı taslak metin kabul görmüştür. Bilahare Bakanlar Kurulu Kararı taslağının oluşturulmasında da baş rol oynamıştır.

BGD, 2017 yılında 10uncusunu düzenlediği “Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı – ISCTURKEY” ile kurulduğu günden bu yana kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirmeyi başarmıştır. Bu konferansın sonuç bildirgelerinde yer alan husular bilgi güvenliği alanında çalışan akdemisyenlere, şirketlere ve kamu kurumlarına yol gösterici olmuştur.

BGD, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Çalıştayı”, “Veri Mekezleri ve Siber Güvenlik Çalıştayı”, “Siber Güvenlik Hukuku Çalıştayı”, “Mobil Dünyada Çocuk ve Gençlerin Güvenliği Sempozyumu”, “Kritik Enerji Altyapılarının Korunması Sempozyumu”, “Siber Güvenlik Yaz Kampı” gibi etkinlikler düzenleyerek bilgi güvenliğinin dokunduğu her alanda paydaşlar oluşturmuştur. BGD, yayın hayatında da CyberMag ile işbirliği yaparak çalışmalarını bu dergide paylaşmaktadır.

Bununla birlikte, Bilgi Güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal, sivil toplum kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği’nin bünyesinde bir gençlik platformu olarak oluşturulan BGDGenç; Bilgi Güvenliği derneğimiz ile birlikte; bireysel, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlarda bilgi ve iletişim güvenliği alanında teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, orta ve yüksek öğrenim gören genç üyelerimizin mesleki gelişimini artırmak, bilgi güvenliği alanında farkındalık oluşturmak ve bir sinerji yaratmak adına kurulmuştur. Bu oluşumun (BGD Genç) başkanlık görevini “CyberMag” firmasının kurucu ortaklarından olan A.Oğuzhan ALKAN yürütmektedir. Böylece muhtelif kanallardan yapılan bilgilendirmelerle her seviyede siber güvenlik farkındalığının oluşmasına katkı sağlanmaktadır.

BGD, ulusal bazda üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ve STK’lar ile uluslar arası bazda da ITU ve özellikle ENISA ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda BGD, ISCTURKEY Konferansı ile ENISA tarafından oluşturulan “Avrupa Siber Güvenlik Ayı” platformuna dahil olmuştur.

BGD, sosyal sorumluluğunun farkında olan bir sivil toplum kuruluşu olarak bundan böylede katılımcı, paylaşımcı ve işbirliğine açık bir çalışma yöntemiyle ve bütüncül bakış açısıyla sürdürülebilir ve milli çözümlerden yana olarak mevzuatın geliştirilmesi, ulusal kapasitenin arttırılması, bilgi ve bilinç düzeyinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarına devam edecektir.