Bilgi Güvenliği Derneği’nin Yeni Binasının Açılışı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha KOÇ’un Teşrifleri İle Gerçekleştirildi

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD), 22.07.2007 tarihinde, ülkemizde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanında toplumun bilgi ve bilinç düzeyi ile farkındalığı arttırmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak, bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda kamuoyu oluşturmak, strateji ve politikalar geliştirmek ve uygulamak, bunların sonucu olarak ülkemizde siber güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak amacı ile kurulmuştur. Vizyonu da “bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal sivil toplum kuruluşu olmak” şeklinde belirlenmiştir.

Açılış konuşmasını yapan BGD YK Başkanı Taha YÜCEL; “Bilgi Güvenliği Derneği kuruluş amacı doğrultusunda; tüm paydaşlarla işbirliği yaparak mevzuatın oluşturulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol almakta, gerçekleştirdiği konferans, sempozyum, çalıştaylar, verdiği eğitimler, yayımladığı rapor, makale, dergi, kitap vb. dokümanlar ile ülkemizde siber güvenlik kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede, “Elektronik İmza Kanunu”, “Kişisel Verileri Koruma Kanunu”, “Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi” ve “Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı” taslak dokümanlarının hazırlanmasına öncülük etmiş, hazırladığı taslak metinler kabul görmüştür. Ulusal Politika ve Stratejilerin belirlenmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, önemli konuların gündeme alınması, kamu-sanayi-endüstri işbirliklerinin oluşturulmasında etkin rol üstlenmiştir.

Bilgi Güvenliği Derneği; “Elektronik İmza Sempozyumu “Mobil Elektronik İmza Konferansı”, “IPv6 Konferansı”, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Çalıştayı”, “Veri Merkezleri ve Siber Güvenlik Çalıştayı”, “Siber Güvenlik Hukuku Çalıştayı”, “Mobil Dünyada Çocuk ve Gençlerin Güvenliği Sempozyumu”, “Kritik Enerji Altyapılarının Korunması Sempozyumu”, “Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”, “Siber Terörizmle Mücadele Konferansı”, “Siber Güvenlik Yaz Kampı”, “Siber Güvenlik Konulu Resim Yarışması” gibi etkinlikler düzenleyerek bilgi güvenliği kapsamında her alanda paydaşlar oluşturmuştur. CyberMag Dergisi ile de üç yıldır düzenli olarak toplumun bilgilendirilmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, bünyesinde BGD Genç yapılanması ile gençlerimizin siber güvenlik konusunda bilinçlenmesi, bilgilendirilmesi ve yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bilgi Güvenliği Derneği, kurulduğu ilk yıldan beri ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve sektörel çalışmaların paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, kamunun bilgilendirildiği, eğitildiği, tüm bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişini sağlayan ülkemizde bu alandaki en önemli dernektir. Ülkeler ve kurumlar için çok önemli hale gelen siber güvenlik konusunda bireyler ve kurumların farkındalığının artmasına yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilgi ve tecrübe birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak bu derneğin temel hedefleri arasındadır.” diyerek derneğin çalışmalarından bahsederek, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin destekleri ile çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Bununla beraber dernek tarafından DDO ve GSB desteği ile 8-12 Ekim 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İstanbul Marmaracık Kampı’nda gerçekleştirilecek olan siber güvenlik yaz kampına tüm öğrencileri davet etti.

Açılışa katılan ve aynı zamanda derneğimizin de üyesi olan CBDDO Başkanı Dr. Ali Taha KOÇ; “ Hayatımızın her alanına nüfuz eden internete bağlı cihazların oluşturduğu nesnelerin interneti olarak adlandırılan yeni yaşam biçimi; toplanan büyük verinin analiziyle yeni yeni hizmetler sunulmasını sağlayarak hayatımızı kolaylaştırmakta, etkinliğimizi ve verimliğimizi arttırıp iş yapış şeklimizi ve günlük hayatımızı değiştirmektedir. Bunca olumlu yanıyla birlikte her türlü bilgi ve işlemin elektronik ortama taşınması ve kritik altyapılarda da yoğun olarak internet uygulamalarının kullanılmasıyla birlikte güvenlik ihlallerini de hızla artmaktadır. Makinalar arası iletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zekâ ve Blok Zincir Teknolojisi uygulamalarının artması ile siber tehdit ve tehlikeler olağan üstü artış göstermekte olup bu durum ülkeler, kurumlar ve bireyler için hayati hale gelmektedir.” diyerek siber güvenlik konusuna ve bu alanda Bilgi Güvenliği Derneği’nin başarılı çalışmalarına dikkat çekti.

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, 14. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı "2-3 Aralık 2021" tarihinde TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecektir. Konferans katılım linki web sitemiz (iscturkey.org) üzerinden duyurulacaktır. Konferansın bu yılki ana teması "Sağlık Sektöründe Siber Güvenlik” olarak belirlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, siber/bilgi güvenliği sorumluları, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyen herkese açık ve tamamen ücretsiz olan bu etkinliğe katılımınız bizleri memnun edecektir.” diyerek konferansa verdikleri önemi gösterdi.

Dernek yeni binasının açılışı kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin yoğun katılım ve ilgi göstermesiyle, kurdele kesilmesinin ardından sona erdi.