BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi (10/7/2018-30474) kapsamında kurulan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) siber güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirmekle görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı 6/7/2019 tarihli “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” genelgesi ve hazırlanmakta olan ilişkili rehber ile CBDDO’nun kamu ve kritik ağlarda yapılacak düzenlemelerinin kapsamı belirlenmektedir. Uygulamanın takibi, oluşan ve oluşabilecek sorunların tespiti, bunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin sektör olarak oluşturulması ve CBDDO ya sunulması amacıyla bu çalışma grubu kurulmuştur.

Çalışma Grubu;
CBDDO tarafından yayınlanan siber güvenlik mevzuat ve belgelerinin uygulamalarının izlenmesi Sektörü yaygın olarak etkileyen sorunlu alanlarda sektör öncelikleri ve görüşlerinin CBDDO ile paylaşılması, çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlarıyla faaliyet göstermektedir.

Çalışma Grubu Başkanı : Seçkin GÜRLER
Çalışma Grubu Üyeleri : BGD YK Üyesi Sn. ………………….
Vedat USLU
Atilla BİLER
Şeref SAĞIROĞLU

Yapılması Hedeflenen/Planlanan Faaliyetler: • CBDDO siber güvenlik düzenlemelerinin takibi
• Etki alanındaki uygulamaların izlenmesi, düzenleyici yöntemler önerilmesi
• Kurum siber güvenlik altyapılarının üst düzey analizi,
• Düzenleyici ve uygulayıcı kurum olan CBDDO ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılması,
• CBDDO siber güvenlik düzenlemelerinin Etki Analizi nin hazırlanması.