OLTALAMA SALDIRILARI VE FARKINDALIK YARATMA ÇALIŞMA GRUBU

Gelişen ve yaygınlaşan IoT Teknolojileri ile dijitalleşmenin kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ve hane halklarında giderek artması ile birlikte siber güvenlik saldırıları da eş zamanlı artmakta ve başarılı saldırıların maddi/manevi zarar vericiliği de aynı oranda büyümektedir. Bu kapsamda her ne kadar siber güvenlik alanında başta yerli ve milli çözüm alternatifleri olmak üzere altyapılar gelişse de son kullanıcıların farkındalığından kaynaklanan zafiyetlerin kötüye kullanılması gerçekleştirilen Oltalama (Phishing) saldırıları etkin sonuçlar vermektedir. Bu kapsamda başta internet kullanıcısı gençler ve çocuklar olmak üzere tüm son kullanıcıların söz konusu saldırı türlerine karşı farkındalığını arttırmak ve olası bir saldırının normal bir internet trafiğinden ayırt edilebilmesini sağlamak amacı ile Bilgi Güvenliği Derneği çatısı altında bu çalışma grubu kurulmuştur.

Çalışma Grubu; Düzenleyici kurumlar başta olmak üzere oltalama saldırılarına karşı gerekli farkındalığın sağlanması ve tedbirlerin alınması için bir yol haritası belirlemek,
Oltalama saldırılarının kurumsal risk analizleri kapsamında tam olarak değerlendirilebilmesi ve yönetilebilmesi için istatistiksel çalışmaları yapmak, Saldırı türleri konusunda son kullanıcılar başta olmak üzere ilgili tüm tarafları bilgilendirebilmek amacı ile faaliyet gösterecektir.

Çalışma Grubu Başkanı : Mehmet Çakır
Çalışma Grubu Üyeleri : BGD YK Üyesi Sn. ………………….
Yiğit ÜNAL
Vedat USLU
Atilla BİLER
Seçkin Gürler
Şeref SAĞIROĞLU

Yapılması Planlanan/Hedeflenen Faaliyetler:
• Ulusal ve uluslararası oltalama saldırılarının analizlerini yaparak istatistiksel bilgileri derlemek ve ilgili taraflarla paylaşmak,
• Saldırı şekillerin ve saldırgan gruplar hakkında araştırmalar yapmak ve sonuçları ilgili taraflarla paylaşmak,
• Başarılı saldırı türlerinin analizini farklı yaş ve demografik gruplar için gerçekleştirerek zafiyet noktalarını tespit etmek ve bu zafiyetlerin giderilmesi için gerekli farkındalık eğitim ve yayınlarını hazırlamak,
• Geliştirilen çözüm önerileri ve oluşturulan istatistiksel verilerin yaygınlaşarak ulusal olarak hayata geçirilmesi için yol haritası oluşturarak ilgili taraflarla paylaşmak,