VERİ ANONİMLEŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU

Veri anonimleştirme, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Çalışma Grubu;
AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kamu kurumlarının tasarrufunda bulunan verilerin KVKK hükümleri uyarınca anonimleştirilmesi,
Ulusal Büyük Veri’nin başta AR-GE ve ÜR-GE yapmak isteyen üniversiteler, kurumlar ve şirketler olmak üzere tüm araştırmacıların paylaşımına sunulması kapsamında karşılaşılan problemlerin belirlenmesi,
İlgili kurum ve kuruluşlarla temas edip, görüşmeler yaparak bu verilerin toplanması için genel esasların belirlenmesi, süreçlerin tanımlanması, mevcut mevzuatın incelenmesi ve olası mevzuat değişiklikleri hakkında öneriler geliştirilmesi,
Çalışma sonunda sonuç raporunun hazırlanması ve bu raporun BGD YK’ya sunulması; amacıyla oluşturulmuştur.

Veri anonimleştirme çalışmaları sonucunda ulusal Ar-Ge şirketlerinin kullanımına açılması hedeflenen büyük veri; enerji, sağlık, siber güvenlik gibi sektörlerde ulusal makina öğrenme/yapay zeka kabiliyetinin geliştirilmesi için olmazsa olmazdır.

Çalışma Grubu Başkanı : Vedat USLU
Çalışma Grubu Üyeleri : BGD YK Üyesi Sn. ………………….
Seçkin GÜRLER
Şeref SAĞIROĞLU

Yapılması Hedeflenen/Planlanan Faaliyetler:
Mevcut hukuki alt yapının incelenmesi,
Dünyadaki örneklerin/çalışmaların incelenmesi,
Anonimleştirme yöntemlerinin incelenmesi,
Anonim veri ihtiyacı olan alan/sektör/kurumların belirlenmesi,
Anonimleştirilebilir büyük veriye sahip Kamu Kurumları’nın belirlenmesi,
Kurum verilerinin üst düzey analizi,
Düzenleyici kurumlar ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılması,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
Bilgi Teknolojileri Kurumu,
İlgili sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılması,
Seçilen Üniversiteler,
Seçilen AR-GE firmaları/kurumları,
Seçilen ÜR-GE firmaları/kurumları,
Bilgilendirme toplantıları/etkinlikleri düzenlenmesi,
Sonuç raporunun hazırlanması.